PROSUM SĀKUMSKOLAS SKOLĒNA PORTRETS

ZINĀTKĀRS
visas dzīves garumā (kritiskā domāšana, izaicinājumu risinātājs)

EMOCIONĀLI INTELIĢENTS
(pārliecināts par sevi, jūtas ērti un droši savās spējās, piemīt pašcieņa, vēlme pašattīstīties, optimistisks un priekpilns)

LĪDERĪBAS SPĒJAS
(atbildība par sevi un citiem, pašdisciplinēts, empātisks, smalkjūtīgs, uz sadarbību vērsts)

Daļa no KOPIENAS
(sociāli atbildīgs, aktīvi iesaistās kopienas dzīvē)