Nodarbību apraksts


Sociālās iemaņas un personas attīstība - Bērns mācīsies kontaktēties ar vienaudžiem un pieaugušajiem, apgūstot kolektīvo darbošanos, piemēram, kopīga mājas celšana no kartona. Mācīsies dalīties ar rotaļlietām, sagaidīt savu kārtu, lai izteiktu savas domas, pamatotu savu izvēli, mācīsies izteikt savu lūgumu, vērsties pēc palīdzības un palīdzēt otram, mācīsies ievērot kultūr-higiēniskās normas (turēt kārtībā savu apģērbu, apavus, saudzēt un sargāt savas personīgās mantas), mācīsies organizēt savu darba vietu, uzturot tajā kartību, mācīsies emociju izpausmes veidus (prieks, sajūsma, bēdas utt..).


Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm - Ar šīs nodarbības palīdzību bērns tiek iepazīstināts ar dažādām sabiedrības normām, uzvedību, bērnā izveidosies priekšstats par svētkiem, to svinēšanu, tradīcijām, izpratne par drošību uz ielas, mājās un citur, kā arī, bērns spēs saskatīt likumsakarības dabā un cilvēku dzīvē, izveidosies sākotnējs priekšstats par savu pilsētu, apkaimi un valsti.

Iepazīstināšana ar dabu - Ar šīs nodarbības palīdzību bērns iepazīs dabu, tiks iesaistīts dabas norišu vērošanā, iepazīsies ar dažādām dzīvām radībām, augiem, to kopšanu un aprūpēšanu, tiks iepazīstināts ar dažādiem dabas materiāliem, to izmantošanas iespējām.

Valodas attīstība, lasītprasmes pirmsākumi (literatūra, runas attīstīšana) - Apgūstot šo nodarbību bērns mācīsies iesaistīties sarunās ar bērniem un vienaudžiem, uzdodot jautājumus un pats uz tiem atbildot, mācīsies regulēt balss stiprumu, runas tempu un intonatīvo runu, mācīsies nosaukt apkārtnē esošās lietas, veidot gramatiski pareizus teikumus, izrādīt interesi par grāmatu, drukāto tekstu un burtiem, kā arī mācīsies stāstīt.

Matemātiskie priekšstati (sensorā audzināšana, matemātika) - Bērns mācīsies skaitīt 10 apjomā, attīstīs izpratni par skaitļiem un tiem atbilstošiem cipariem līdz 10, mācīsies noteikt priekšmeta atrašanās vietu, lielumu un formu, krāsu un skaitu, praktiski darbojoties bērns mācīsies izprast darbības ar skaitīšanu un atņemšanu, izprast jēdzienus vakar, šodien, rīt, tiks iepazīstināts ar kalendāru, lai bērns vieglāk iemācītos nosaukt dienas pareizā secībā.

Tēlotājdarbība ( zīmēšana,veidošana,aplicēšana,konstruēšana, rokdarbi/mājturība) - Ar šo nodarbību palīdzību bērns mācīsies apgūt pareizu zīmuļa, otiņu, krītiņu utt.., turēšanu rokās, līdz ar to, pareizi darboties ar iepazītajiem darba piederumiem un instrumentiem, mācīsies izmantot vienā darbā dažādus materiālus un tehnikas. Bērns iemācīsies locīt, rullēt, satīt dažādus materiālus, tīt, pīt, darboties ar dziju un audumu, darbos parādīs fantāziju, mācīsies darbojoties ar plastilīnu, mālu, mīklu, smiltīm, ūdeni un citiem veidojošiem materiāliem, kā arī, patstāvīgi zīmēs, gleznos, veidos un izvēlēsies materiālus darba veikšanai.

Sports - Ar sporta palīdzību bērns mācīsies apzināties savu ķermeni, kontrolēt un koordinēt to, mācīsies rāpties, skriet, mest un ķert bumbu, spēt noturēt līdzsvaru, soļot izpildot dažādus papildus uzdevumus, piemēram, ar tempa maiņu, ar pietupieniem, palēcieniem, spēt saskaņot roku un kāju kustības.

Mūzika - Bērns mācīsies atdarināt kustības, apzinoties savu ķermeni, mācīsies izmantot kustības vai dziesmas mūzikas tēla atklāšanā, dziedāt un piedalīties rotaļās, apgūstot dažādus deju soļus, mācīsies uztvert ritmu, bērnam radīsies pieredze klausīties mūziku, ievērojot noteiktu uzdevumu.