Bērnu muzikālā izglītība pie mums

Ikviens bērns “Prosumā” piedalās mūzikas nodarbībās, kuras vada mūzikas skolotāja Sarmīte Grundšteina. Viņa savā darbā izmanto K.Orfa mūzikas elementu metodiku, kā arī citas bērnu vecuma īpatnībām atbilstošas metodes.

Mūzikas nodarbībās bērni iepazīst mūziku, savu balsi, kā arī kustību un gatavojas dažādiem svētkiem un koncertiem. Gan bērniņiem, gan arī viņu vecākiem īpaši nozīmīgi pasākumi ir Ziemassvētki un Māmiņdiena.

Mūzikas nodarbības notiek dažādās vecuma grupās divas reizes nedēļā.

Mūzikas nodarbību maksa ir iekļauta “Prosum” ikmēneša mācību maksā.