Dejas

Skolotāja Monta māca bērniem laikmetīgās dejas pamatus, kuri veicina kustību brīvību un fizisko attīstību.
 
Kāpēc dejot?

 Ja vēl domājat, vai bērnam dejot vai nedejot, tad atcerieties, ka deja ir neatsverams ieguldījums bērna nākotnē. Kā  stāsta slavena amerikāņu deju un antropoloģijas zinātņu doktore  Judith Lynne Hanna, šie ir tikai daži no iemesliem, kāpēc bērnam piedāvāt deju ikdienas dzīvē:

1) Deja veicina kinestētiskās inteliģences attīstību.
2) Deja rada iespējas pašizteiksmes attīstībai un ļauj atbrīvoties no ķermeņa radītiem ierobežojumiem.
3) Deja māca, ka ir vairāki problēmu risinājumi .
4) Deja attīsta un palīdz izprast ķermeņa valodu.
5) Deja palīdz izprast citas kultūras un veicina to izpratni un cieņu pret tām.
6) Deja veicina telpiskuma izjūtu. 
7) Deja uzlabo bērna dzīves kvalitāti.
8) Deja veicina sasniegt divus būtiskus valsts izglītības pirmsskolas programmas mērķus - sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi un sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību.
 
Laikmetīgā deja un tās principi:
 
Laikmetīgā deja ir dejas tehnika, kas aizsākusies 1950-tajos gados no modernās un postmodernās dejas. Ar moderno deju tika pieteikta revolūcija klasiskajam baletam – atteikšanās no kustības ierobežojumiem, kas pieļāva tikai noteiktas formas. Laikmetīgajā dejā tika meklēta vairāk brīvības ķermenī, dejā un dzīves uzskatos.
 
Laikmetīgās dejas pamatprincipi ir ķermeņa individualitātes apzināšanās, gravitācijas izmantošana, pretojoties un ļaujoties tai, sekošana kustības inercei, novirzīšanās no vertikālās ass – zaudēt līdzsvaru, locītavu un muskuļu atbrīvošana, lai ērti pārvietotos, elpas atbrīvošana, lai palīdzētu atbrīvot ķermeni, uzticēšanās sev un savam ķermenim, enerģija, vieglums un brīvības sajūta, kas viss kopā rada pārsteigumu un gandarījumu par to, ko mūsu ķermenis patiesībā spēj!