KĀ IZSKATĀS MONTESORI SĀKUMSKOLAS KLASE UN IKDIENA?

  • darbs nelielās grupās, jaukta vecuma
  • patstāvība
  • atbildības uzņemšanās caur sevi, citiem, vidi, pienākumiem
  • sadarbība, attiecības, kopienas nozīme
  • izzināšana caur iedziļināšanos tematos
  • strādāšana blokos, sava darba prezentēšana
  • ekskursijas
  • mācību priekšmetu sasaiste - caurviju prasmes
  • prasmju nostiprināšana un atkārtošana (valoda un matemātika)
  • darba organizācija un laika plānošana