Angļu valoda

Ieguldījums nākotnē.
Angļu valoda tas ir  aizraujošs un spožs ceļš uz nākotni. Mēs piedāvājam šo ceļu uzsākt Bērnudārzā „Prosum.”  Mūsu bērnudārza angļu valodas skolotāja Sandra ir gandrīz amerikāniete, jo 12 gadus ir dzīvojusi un mācījusies ASV, ar ilggadēju pieredzi darbā ar bērniem, kuriem angļu valoda nav dzimtā valoda.

Kādas priekšrocības sniedz svešvalodas apguve agrā bērnībā?

  • Autentiska izruna. Pētījumi liecina, ka bērni, kuri agri sāk apgūt svešvalodu, labāk attīsta pareizu intonāciju un izrunu.
  • Nav baiļu. Bērni, atšķirībā no pieaugušajiem, nekautrējas lietot svešvalodu pat atrodoties vēl mācību procesā.
  • Globāla perspektīva. Jaunas valodas mācīšanās process ļauj bērniem izzināt jaunas kultūras, kā arī jaunus domāšanas un darbošanās veidus
  • Nākotnes karjeras iespējas. Svešvalodas mācīšanās šodien paplašinās bērna nākotnes izglītības un karjeras iespējas.

Kas ir valodas sensitīvā fāze?
Izcilā pedagoģe un zinātniece Marija Montessori novēroja, ka ir fāzes, kurās bērni ir īpaši atvērti noteiktai pieredzei. Šajos laika posmos bērna uzmanība ir piesaistīta noteiktām jomām. Bērns šajā laikā mācās ar prieku un viegli apgūst attiecīgās spējas, kuras citā laikā apgūt prasītu milzu piepūli.
Sensitīvā fāze valodas apguvei ir no dzimšanas līdz 6 gadu vecumam. Tieši šajā laikā bērns iemācas savu dzimto valodu. Un tieši šajā vecuma posmā bērns visvieglāk spēj iemācīties un tekoši runāt svešvalodā.
Svarīgs nosacījums šajā mācībā ir tas, lai pedagogs izprastu bērna vecuma īparnības un lai svešvaloda būtu pasniedzēja dzimtā valoda.

Kādas priekšrocības sniedz svešvalodas apguve ar komunikatīvo metodi?

  • Komunikatīvā metode māca Jūsu bērnam runāt no pašas pirmās nodarbības. Tas notiek caur dziesmām un trīs pakpaju nodarbību (three period lesson).
  • Piemēroti un vecumam atbilstoši materiāli, video un audio ieraksti ir tikai daži no mūsu angļu valodas programmas daudzpusīgajiem komponentiem.
  • Nelielas grupas sniegs Jūsu bērnam lielākas iespējas runāt.
  • Pasniedzēju dzimtā valoda ir angļu valoda. Pasniedzēji ir speciāli sagatavoti bērnu apmācībai.