Telpas un maksa

Prosum telpas - Pīļu iela 1

Sporta laukums un sporta zāle

Bibliotēka - Burtnieku iela 37 (Rīgas Centrālā bibliotēka)

Mācību maksa  390 EUR - valsts dotācija un pašvaldības līdzfinansējums

Ēdināšana (pusdienas 2,25 EUR + launags)

Vienreizēja iestāšanas maksa 300-400 EUR

Par jūniju, jūliju, augustu kopā 1x maksa 350 EUR