PROGRAMMA

Privātā Montesori pirmsskola PROSUM ir licenzēta izglītības iestāde, kas ir dibināta 2009.gadā un uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma. 2020./2021. mācību gadā PROSUM mācās 130 bērni 7 grupiņās.
 
Papildus pirmsskolas izglītības programmai PROSUM bērniem no 3 gadu vecuma tiek veikta angļu valodas apmācība, izmantojot Berlitz metodi, kā arī notiek laikmetīgās deju nodarbības. Ņemot verā iestādes līdzšinējās attīstības rādītājus, ir izvirzīts nākotnes stratēģiskais plāns - sākumskolas dibināšana.
 
Montessori metodes pamatā ir īpaši sagatavota vide, kurā atrodas visi nepieciešamie materiāli, lai apmierinātu bērna patiesās izglītības vajadzības. Metodes veiksmes atslēga ir pedagogs, kuram ir zināšanas gan par bērna vajadzībām un materiāliem, gan ar īpašas novērošanas spējas, kas ļauj izprast dziļāk bērna patiesās vajadzības. Montessori metodes rezultātā bērnā tiek maksimāli atraisīts dabīgais potenciāls, kā rezultātā bērns izaug par patstāvīgu cilvēku, kurš zina, ko vēlas, zina kā to sasniegt un saglabā vēlmi mācīties mūža garumā.
 
Liels uzsvars PROSUM pirmsskolā tiek likts uz svešvalodas zināšanām. Prosum mērķis šajā darbības virzienā ir apmācīt bērnu tā, lai viņam/viņai būtu autentiska izruna, būtu drosme, lietojot svešvalodu, veidotos globāls skatījums uz lietām un notikumiem, un tiktu veicinātas nākotnes karjeras iespējas caur agrīnajām istrādēm darba tirgū nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei. Pētījumi liecina, ka bērni, kuri agri sāk apgūt svešvalodu, labāk attīsta pareizu tās intonāciju un izrunu. Bērni, atšķirībā no pieaugušajiem, nekautrējas lietot svešvalodu pat atrodoties vēl mācību procesā. Turklāt jaunas valodas mācīšanās process ļauj bērniem izzināt jaunas kultūras, kā arī attīstīt jaunus domāšanas un darbošanās veidus.
 
Septiņu gadu laikā PROSUM ir desmitkāršojis izglītojamo bērnu skaitu un turpina tiekties uz izcilību caur pedagogu profesionālo pilnveidi un inovatīvu darba metožu ieviešanu ikdienas praksē. PROSUM darba un attīstības pamatā ir profesionāls un aizrautīgs, izglītots pedagogs, kas ir katra bērna attīstības, izaugsmes un laimes atslēga, kamēr pirmsskolnieks ir bērnudārzā. PROSUM pedagogi ir ar bagātīgu un daudzveidīgu pieredzi bērnu audzināšanā un skološanā, veicinot muzikālo, deju, sociālo, kognitīvo prasmju attīstību, kā arī pozitīvi motivējot bērnu mācīties. PROSUM pedagogu ikdienas darbs tiek veidots tā, lai katrs bērns saņmtu individuālu attieksmi un uzmanību, novērojot, analizējot un piemeklējot metodes un materiālus, kuri vislabāk noderēs katra bērna attīstības veicināšanai. Protams, bērna attīstības sekmēšanas viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem ir pedagogu un vecāku efektīva sadarbība, kas ir PROSUM kvalitātīvas darbības nodrošināšanas neatņemama sastāvdaļa.