Medmāsa

Šogad bērnudārzs “Prosum” sadarbojas ar medmāsu Lieni Andersoni. Viņa uzrauga, lai bērnudārzā viss norit pēc "Veselības inspekcijas" prasībām, kad nepieciešams, veic veselības pārbaudes, kā arī vienmēr ir gatava mūs konsultēt dažādos jautājumos.

Audz vesels!