Montesori sākumskola

Ir sākusies uzņemšana ! Prosum Montesori sākumskola jau šajā rudenī!

 Jau vairākus gadus mums jautā: “Kad būs Prosum skola?” Doma par skolu ilgi bijusi aktuāla, taču nereti šķitusi tāla un nesasniedzama. Tomēr beidzot tas brīdis ir klāt! Ar lielu prieku un entuziasmu PROSUM ģimenes vārdā paziņoju, ka šajā rudenī, 3.septembrī, vērsim PROSUM sākumskolas durvis. Tā būs sākumskola, kurā īstenosim licenzētu pamatizglītības programmu, izmantojot Montesori metodiku un piemērojot to tieši sākumskolas izglītības posmam.

Pēc 13 gadu ilgas darbošanās, nodrošinot pirmsskolas izglītību vairak nekā 400 bērniem, un nemitīgi pilnveidojoties Montesori pedagoģijas jomā, esam nolēmuši doties tālāk - tālāk uz sākumskolu. Lēmumu pieņemt ir palīdzēja un mudināja jūsu gadiem ilgi izrādītā interese par skolu, par vietu, kur mūsu PROSUM bērniem doties tālak. Tāpat būtisku stimulu dod tīri personīgi iemesli, jo arī mana trešā meita strauji tuvojas vecumam, kad laiks pāriet no pirmsskolas uz sākumskolu.

Pusotru gadu intensīvās apmācībās ASV (attālināti) Age of Montessori skolā apgūstu Montesori pedagoģijas metodiku, kas paredzēta nākamajam izglītības līmenim - pamatizglītības programmas īstenošanai. Skolā iegūtā profesionālā pilnveide sevi ir pierādījusi, jo klātienē tajā apguvu pirmsskolas Montesori pedagoģijas metodiku, principus un iemaņas. Paralēli praktizējos un konsultējos ar labākajām Latvijas Montesori sākumskolām, lai es un visa PROSUM komanda būtu vislabākajā gatavībā nākamajam izglītības līmenim.  

Skolas kodolu - mācību spēkus - veidos mūsu pašreizējās skolotājās - Pieneņu galvenā skolotāja Santa Kaļāne- Brokāne, kura ir diplomēts sākumskolas pedagogs, un Saulespuķu grupas skolotāja un Montesori programmas metodiķe Ieva Dzelme.  Abas skolotājas ir ne tikai dziļi izzinājušas un demonstrējušas izcilas profesionālās zināšanas un izpratni par Montesori metodiku pirmsskolas līmenī, bet ir sagatavotas un kvalificētas pamatizglītības programmas apmācībām. Papildus mūsu pedagogu pulku kuplināsim ar citiem jau tieši sākumskolai nepieciešamiem speciālistiem - sporta, mūzikas un angļu valodas skolotājiem.

Skolas telpas būs šajā pašā ēkā, Pīļu ielā 1, ar atsevišķa ieeju, īpaši pielāgotas ar aprīkojumu un iekārtojumu sākumskolas audzēkņiem (mūsu iepriekšējas Magoņu grupas telpās).

Piesakies uz sarunām šeit!
Uz tikšanos!
Mēs turpinām darīt labus darbus!

Sandra