" />


BĒRNI DĀRZĀ AUG!
Prieks Tevi redzēt pie mums,
 

Mieru un prieku 

Ziemassvētkos vēl Prosum
Par stipriem tēviem!

Uzsākam Prosum 10. sezonu ar Tēvu dienas ekskursiju Vienkoču parkā. Par stipriem tēviem!

Lai visiem brīnišķīgs, radošs un prieka pilns mācību gads!
Lustīgus vasaras saulgriežus visiem vēl 
Prosum komanda
Nāc talkā- jau tagad ir skaidrs, ka būs labi! 


Lai priecīga un saulaina pavasara atnākšana!


Lai jaunā gadā sapņi piepildās!

Lai laiks pirms svētkiem gaišs, mierīgs un nesteidzīgs!


Daudz laimes, Latvija!


Ticiet saviem bērniem! Viņi ir brīnišķīgi!

31. okt. 2017, Nav komentāru

Septembra beigās, kad gājputni dodas uz siltajām zemēm, arī es, Liene, devos izziņas bagātā ceļojumā uz Čehijas galvaspilsētu Prāgu. Biju patiesi priecīga un pateicīga par iespēju doties uz šo brīnišķīgo Centrāleiropas valsti, kuru pirms 6 gadiem mēdzu saukt par savām otrajām mājām, jo tur pavadīju neaizmirstamu Erasmus studentu apmaiņas programmas laiku.PRIECĪGU TĒVU DIENU!!!

ĻAUTIES IZAICINĀT SEVI

30. aug. 2017, Nav komentāru  

Bērnudārzs Prosum ir vieta, kur pilnveidoties, kur augt. Prosum saviem darbiniekiem piedāvā iespēju pilnveidoties ne tikai Latvijas mērogā, apmeklējot kursus, vērošanu citos bērnudārzos, bet arī iespēju pilnveidoties ārpus Latvijas - braucot ERASMUS+ piedāvātajās apmaiņas programmās.

Vasarā bija iespēja doties gūt zināšanas divu nedēļu kursos Anglijā, Kenterberijā, kas ir 90 km no Londonas. Braucienā piekrita doties Prosum skolotāja Dace Lagzdiņa, kas pirms šī brauciena nekad ieprieš nebija braukusi viena, tāpēc šis brauciens skolotājai ir dubultliels piedzīvojums.Lai skanīgi un koši vasaras saulgrieži!

 

Mīlestības pilnu Māmiņdienu vēl "Prosum"!Priecīgas Lieldienas un saulainu,

 enerģisku, radošu un smaidu pilnu pavasari  Jums novēl "PROSUM" komanda!


Lai laimīgs jaunais 2017. gads!

Lai augstākās virsotnes par soli tuvāk un jauni mērķi iedvesmo!


"Prosum" kolektīvs novēl mierpilnus un mīļus Ziemassvētkus! 


Lai gaišs un mierpilns svētku gaidīšanas laiks!Mīļi sveicam Latvijas svētkos!


Daudz laimes "PROSUM" 7. dzimšanas dienā!


Miķeļdienas tirgus "PROSUM" rit pilnā sparā!

Miķeli, Miķeli,
Kur ir Tavi bērni?
Rīgas tirgū, Rīgas tirgū,
Tur ir mani bērni! 


Par stipriem tēviem!Sveicam 1. septembrī!

Vēlam smaidiem un smiekliem piepildītu, zinātkāru, idejām bagātu mācību gadu - skolotājiem viedumu un iedvesmu skološanā, vecākiem spēku un pacietību atbalstīt, bērniem brīnīšanās un mācīšanās prieku visa gada garumā!

Paldies par uzticēšanos un augšanu kopā!

Jūsu PROSUM komanda

Kopējā ritmā! Jaunajai sezonai!

Un spēles var sākties!


via GIPHY

Vasaras 2016 programma!

Priecājos izziņot šīs vasaras 7 nedēļu tēmas. Jau otro gadu, kad liela daļa dodas vasaras atvaļinājumos, radām savu vasaras programmu līdzīgi dienas nometnei. Ceru, ka Jūsu bērns varēs izbaudīt vasaras priekus pie mums PROSUM laikā, kad daudziem vecākiem jādodas savos darbos.

Vasaras programma ilgst septiņas nedēļas no 4.jūlija līdz 19.augustam.

Liela daļa grupiņu apvienojas, izņemot Mazulīšus. Tas tādēļ,lai paši jaunākie PROSUMieši varētu justies pēc iespējas lielākā mierā un līdzsvarā.

Katrai nedēļai būs sava tēma, un visas aktivitātes konkrētajā nedēļā būs orientētas uz šo tēma. Pēcpusdienās bērni lielāko daļu laika pavadīs ārā. Ja laikapstākļi atļaus, un mūs atkal piemeklēs sengaidītais karstums, organizēsim ūdens rotaļas. Tāpēc noderīgi, ja šādiem gadījumiem līdzi ir peldkostīms, saules apdegumu pasargājošs krēms un obligāti galvassega.

Un tā – ja nav izdevies paņemt atvaļinājumu, esiet droši, ka vasara PROSUM būs interesantu un bagātīgu notikumu pilna

Ja kādi jautājumi, dodiet ziņu!


Iedvesmojošs un rosinošs skats uz Kopenhagenu!

1. jūn. 2016, Nav komentāru  

Pieredze Kopenhagenas Starptautiskajā Montesori skolā, rosina ieviest praksē jaunus praktiskās dzīves vingrinājumus. Ar šo vingrinājumu palīdzību tiek ne tikai attīstīas praktiskās dzīves iemaņas, bet netieši tiek trenētas rokas un prāts tādām svarīgām nodarbēm kā rakstīšana un lasīšana, attīstās un nostiprinās pašapziņa, kā arī iekšējā motivācija. Rezultātā bērns aug laimīgs un patstāvīgs.

M.Montesori praktiskās dzīves vingrinājimiem veltīja daudz uzmanības un uzskatīja tos par agrīna vecuma bērnu darbības nozīmīgu sastāvdaļu. Bērns vēro pieauguša cilvēka dzīvi un vēlas to atdarināt, tāpēc katrs materials ir pielāgots, lai bērns varētu to veikt patstāvīgi. Piemēram, noslaucīt vai nomazgāt galda virsmu, notīrīt apavus, aplaistīt vai sakārtot vāzē ziedus. Ziedu kārtošana vāzē, bija viens no bērnu visiecienītākajiem praktiskās dzīves vingrinājumiem Kopenhāgenā. Šo vingrinājumu ieviesām arī mūsu klasītē Latvijā.

Ievēroju, ka bērniem ļoti patika darboties ar dažādiem virtuves nažiem- dārzeņu smalcinātājiem. Materiāli un priekšmeti ir tādi, kā reālajā dzīvē. Trauki ir plīstoši, nevis no plastmasa un dārzeņu smalcinātāji ir asi. Šo praksi īstenojam arī PROSUM pirmsskolā- dārzeņus un augļus brokastīm un pusdienām bērni sasmalcina paši. Protams, lai bērns varētu veikt šos arvien sarežģītākos darbiņus , viņš sākumā trenē koordināciju ar vienkāršākiem prakstiskās dzīves vingrinājumiem. Skolotāja vadība un iedrošinājums ir ļoti būtisks.

M.Montesori pētot smadzeņu darbību, secināja, ka bērna darbs no pieaugušā darba atšķiras ar to, ka bērns to veic nevis, lai sasniegtu ārējo mērķi, bet bērna mērķis ir pati darbošanās, kas ir bērna iekšējā dziņa. Viņam svarīgs ir pats process nevis rezultāts. Bērni labprāt darbojās ar dažādām apģērbu aizdarēm- āķīšiem, pogām, rāvējslēdzi- uz speciāliem aizdares rāmjiem. Šie vingrinājumi veicina bērna kustību koordināciju, koncentrēšanās spēju, patstāvīgu darbošanos, audzina gribu paveikt darbiņu līdz galam un dod apziņu par savu varēšanu. Tāpat uzslava nav tik svarīga, kā apziņa, ka bērns pats spēj darbiņu paveikt. Vēl vairāk – nelaikā izteikta uzslava var izsist bērnā vēlmi darboties iekšējās motivācijas vadītam. Piemēram, dārzeņi, kurus smalcināja divgadīgs puisītis, nebija sagriezti tik precīzi, kā to būtu veicis, kāds pieaugušais. Taču bērnam bija liels prieks un interese par darbošanās procesu un gandarījums par paveikto.

Palīdzi man to izdarīt pašam!- tas ir M.Montesori pedagoģijas moto. Katrs bērns lepojas un attīsta veselīgu pašapziņu, ja ir ko paveicis pats. Savas varēšanas apzināšanās ceļ bērna pašapziņu un vairo ticību saviem spēkiem. Tā ir ļoti nepieciešama, lai cilvēks dzīvē spētu pastāvēt par saviem mērķiem un sasniegt tos. Lai šo devīzi īstenotu, īpaši vērīgam, uzmanīgam un zinošam ir jābūt pedagogam, motivējot bērnus veikt uzdevumus patstāvīgi. Piemēram, veicot novērojumus Kopenhāgenā, pamanīju,ka vairākiem bērniem apavi bija uzvilkti nepareizi. Tā kā bērni bija patstāvīgi ģērbušies, skolotāja nenorādija uz kļūdu, bet jautāja- vai tu jūties ērti, kā esi uzvilcis apavus? Tie, kuri teica, ka jūtas labi, apavus drīkstēja nepārvilkt pareizi. Apgūstot pašapkalpošanās prasmes bērni bieži kļūdās, uzvelkot nepareizi apavus vai apģērbu. Bērnam pašam jāļauj atklāt savas darbības kļūdas. Lai iemācītu bērniem būt pilnībā funkcionālam cilvēkam sabiedrībā, svarīgi ir ievērot M.Montesori noteikumu- mācīt mācot, nevis labojot. Tas nozīmē, ka piemēram nepareizi uzvilktu apavu gadījumā, skolotājs to pamanīs un katru nākamo reizi pirms bērns vilks apavus mācīs kā to darīt pareizi. Taču ja atkla bērns to būs izdarījis “nepareizi”, tad skolotājs atkal gaidīs nākamo iespēju mācīt, nevis labot.

Savā grāmatā ,, Absorbent Mind ” M.Montesori ir akcentējusi to, ka skolotājs iet bērnam blakus, nevis mācot, bet vadot ar savu piemēru. Skolotāja uzdevums ir- palīdzēt bērnam lietas izdarīt pašam. Kopenhāgenā bija vērojams, ka skolotāja piedāvā palīdzību un atbalstu tikai pēc bērna paša izteiktas vai pieaugušā novērotas vajadzības. 

Iedvesmojoši un rosinoši!

Baiba Bērziņa-Some.

Erasmus+ programma palīdz ienest Montesori mūsu dārziņā
8. apr. 2016  Lai dotu mūsu bērniem pašu labāko, Prosum skolotājas intensīvi mācās un pilnveido zināšanas. Būsi pamanījis, ka mūsu filozofija ļoti trāpīgi saskan ar Montesori pedagoģiju, tāpēc meklējam katru iespēju, lai bērniem ļautu to piedzīvot praksē. Patstāvīgs, mācīties gribošs un laimīgs cilvēks – tāds ir Prosum galvenais uzdevums katra bērna izaugsmē. Kāds ir labākais veids, kā pedagogam apgūt prasmes? Jā, precīzi - savstarpēji apmainoties ar idejām un pieredzi. Erasmus + programmas ietvaros pagājušā gada jūlijā apmaiņas programmā uz Norvēģiju devās sporta skolotāja, decembrī – angļu valodas skolotāja, un nupat no Dānijas ir atgriezušās Kūniņu Baiba un Zīļuku skolotāja Liene. Bet Pūcīšu Baibaun Taureņu Kristīne jau kravā savas ceļa somas, lai arī dotos pieredzes apmaiņas braucienā. Pabijusi starptautiskajās Montesori skolās Dānijā, Liene atgriezusies iedvesmas pilna. Šīs izglītības iestādes ir īpašas, vēl jo vairāk tāpēc, ka tajās strādā pedagogi no visas pasaules. Tas ir pozitīvi ne tikai daudzveidīgo zināšanu dēļ, bet arī tāpēc, ka bērniem ir iespēja novērot, kā noris komunikācija starp dažādām kultūrām. Liene pārliecinājās par to, cik lielu ieguvumu bērnu attīstībai sniedz ikdiena jauktās vecuma grupās:
- Vecākie bērni ar prieku palīdzēja jaunākajiem, savukārt jaunākie ņēma piemēru no vecākajiem bērniem, viņus atdarinot. 

Lienes novērojums: divas trīsgadīgas meitenes strādāja ar Āzijas valstu puzli (pareizāk sakot, rotaļājās ar puzles kauliņiem un uzjautrinājās). To ieraudzīja piecgadīga meitene, kura pievienojās abām pirmsskolniecēm, mierīgā balsī pastāstot un demonstrējot, kā ar šo darbiņu ir paredzēts strādāt. Abās Montesori pirmsskolās Liene īpašu uzmanību pievērsa materiālu klāstam un vides iekārtojumam. “Rūpīgi izpētīju to un jauniegūtās idejas dokumentēju kladē, lai vēlāk tās ar jaunu sparu varētu tās īstenot Prosum dārziņā,” stāsta Liene. Aizdomāties viņai lika arī apstākļi, kādi valdīja bērnudārzā:

- Atrodoties pilsētas vidē, netika pazaudēta saikne ar dabu.

Lienes novērojums: pagalmā esošajos būrīšos rāmi kašņājās vistas, saulītē gozējās truši, savukārt iekštelpās bērni varēja rūpēties par akvārijā peldošajām zivīm. Interesi izraisīja arī no malkas pagalēm izveidotie zīmuļu turētāji, garšvielu un avokado audzēšana, kā arī dabas materiālu daudzveidīgā izmantošana radošajos darbiņos. Viņa guvu apstiprinājumu tam, ka Montesori pedagoģija nemaz neizmaksā dārgi.

- Daudzus Montesori kultūras materiālus iespējams gatavot pašu rokām.
Lienes novērojums: piemēram, pasaules valstu karogus nepieciešams vien izprintēt, ielaminēt, pielīmēt pie izturīga kociņa un ievietot tos no koka ripas veidotā turētājā ar izveidotiem caurumiņiem. Lielisks un vienkāršs veids kā palīdzēt bērniem izzināt valstu vienu no svarīgākajiem simboliem – karogu.

“Ciemojoties abās pirmsskolās guvu tik daudz iedvesmas, enerģijas, prieka un jaunu ideju, ka atgriežoties Latvijā, nevarēju sagaidīt dienu, kad atkal varēšu doties uz darbu un likt lietā jauniegūtās zināšanas. Pēc Kopenhāgenas ceļojuma vispirms devos uz zooveikalu, kurā iegādājos zivis, lai dabas elpa arvien vairāk iemājotu arī Zīļuku grupā,” atceras Liene. Bērni ar sajūsmu pieņēma jaunumus un jau no pirmās dienas bija gatavi uzņemties rūpes un atbildību par zivtiņām. Kopā ar bērniem tika iestādīti ķiploki un tuvākajā laikā plānots iedēstīt arī kādu eksotiskākuaugli.

Mūsējās iekļuvušas #‎LattelecomRigaMarathon‬ lapā
29. mar. 2016, Nav komentāru  Patīkams pārsteigums no http://www.lattelecomrigamarathon.lv/lv/info/distances/6km/


Visi video šeit
"Prosum" moto - Mācību process notiek mums visapkārt - un mēs to gudri izmantojam. Vislabāk bērni mācās tad, kad viņi darbojas ar interesi. Kas gan ir vislabākais veids, kā to panākt, ja ne ar rotaļām?
"Rotaļājies ar mērķi" ir mūsu vadošais moto. Mūsu bērnudārza mājīgā vide ir speciāli izveidotā tā, lai katra rotaļlieta, spēle vai materiāls prasmīga pedagoga vadībā, dotu bērnam iespēju attīstīties, tādejādi sagatavojot bērnu skolai.
Mēs uzskatām, ka gandrīz katra aktivitāte, kurā iesaistās Jūsu bērns, ir iespēja mācīties. Tādēļ, kad apciemosiet „Prosum” un redzēsiet, ka Jūsu bērns spēlējas, Jūs sapratīsiet, ka Jūsu mazulis ne tikai bauda bērnību, bet arī mācās.Prosum četrrus gadus palīdzēja Positivus festivāla (www.positivusfestival.com) mazākajiem apmeklētajiem izklaidēties kamēr vecāki baudija fenomenālo mūziku.


    
Bērni dārzā aug! | Prosum, Pīļu iela 1, Rīga, LV- 1084 | +371 29452017 |daubure@prosum.lv
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu ērtāku un drošāku pārlūka lietošanas pieredzi. 

 .